Vandforsyning

Specialviden og kompetencer i din branche

Revision og rådgivning af vandforsyninger

Regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven og efter vandsektorloven er vigtige ledelsesområder i vandforsyningsvirksomheder. Dette gælder i høj grad også økonomistyringen generelt og ikke mindst budgetlægningen. 

BRANDT revision & rådgivning har i kraft af mange års erfaringer på dette specielle område ydet assistance med såvel revision som bistand til regnskabernes aflæggelse samt lovkrævede erklæringsopgaver om priseftervisning. Vi har i forbindelse med rådgivning af værkerne bl.a. stor erfaring i assistance med budgetsystemer og budgettering hos vandforsyningsvirksomheder. 

Fra vores kontorer betjener vi i dag en række store og små vandforsyningsvirksomheder. Vi lægger stor vægt på den nære personlige kontakt med vandforsyningsvirksomheden, samt på altid opdateret viden på dette specielle område. 

Har I styr på følgende, for det er vi opmærksomme på:

 • Drifts-/budgetmæssige forhold, fx langtidsbudgetter.
 • Værdiansættelsesmodeller.
 • Byggestyring og udbudsregler.
 • Låneoptagelse.

Revisor med unik viden om vandforsyning

I forbindelse med revision af vandforsyningens årsregnskaber, kan vi tilbyde vores assistance inden for en lang række områder, herunder: 

 • Udarbejdelse af årsregnskab.
 • Såfremt værket er skattepligtigt, rådgivning om og udarbejdelse af skattepligtig indkomst, samt udfyldelse og indsendelse af selvangivelse til SKAT.
 • Dialog med Konkurrencestyrelsen.
 • Udarbejdelse og revision af erklæringer til Konkurrencestyrelsen.
 • Rådgivning i forbindelse med investering og finansiering.
 • Rådgivning om forbedring af interne kontroller og administrative forretningsgange.
 • Rådgivning om den løbende økonomistyring og –rapportering, herunder omkring valg inden for de særlige regler i Vandsektorloven.
 • Bogholderimæssig assistance, herunder også opgørelse af moms og godtgørelsesberettigede energiafgifter.
 • Deltagelse på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. 

Book et uforpligtende møde

Uforpligtende Møde Branche

Nærværende og personlig service – lokalt, nationalt og internationalt

 

Visionær, Innovativ og altid tilgængelig

 

Værdiskabende rådgivning – Sammen udvikler vi din virksomhed

Tilfredse kunder 

Erfaringen viser, at vores kunder bliver hos os i lang tid, nogen har været med os helt fra starten. Det er vi stolte af – og vi har plads til flere. 

Vi er klar til en uforpligtende drøftelse af jeres udfordringer og ønsker – Kontakt os gerne.