Psykologer

Psykologers behandlinger har været et fokusområde i længere tid, hvor stress er blevet almen accepteret sammen med øvrige diagnoser, hvilket har påvirket antallet af sessioner ved psykologen. Opmærksomheden og anerkendelsen har givet flere opgaver til psykologerne.

BRANDT revision & rådgivning har med sin ekspertise indenfor branchen rådgivet mange psykologer i deres nuværende drift, men også med hensyn til opstart og salg af praksis.

Vi har fokus på at nogle af sessioner kan være med og uden moms alt efter behandlingsformen.

Revisor med stor erfaring og viden om psykologer

I forbindelse med revision af psykologer, kan vi tilbyde vores assistance og rådgivning inden for en lang række områder, herunder:

  • Administration – effektivisering/outsourcing
  • Lønsumsafgifter
  • Selskabsstruktur
  • Formueoptimering ved salg
  • Pensionsrådgivning
  • Skatteplanlægning