BRANDT revision & rådgivning

Historien om BRANDT revision & rådgivning

Virksomheden blev grundlagt i Thisted i 1955 af Peter Brandt, der drev den som enkeltmandsvirksomhed frem til 1965. Her blev statsautoriseret revisor Jan Sigsten Pedersen optaget som kompagnon.

Siden da er vi fusioneret med en række andre revisionsvirksomheder og blev i 2009 til BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. I dag kendes vi under navnet BRANDT revision & rådgivning.

 

I dag drives virksomheden som et statsautoriseret revisionspartnerselskab med kontorer i Aarhus, Thisted, Kolding, København, Fredericia, Skive, Hanstholm, Hurup Thy, Nykøbing Mors, Fjerritslev og Esbjerg. Sammenlagt er vi 170+ medarbejdere.

Virksomheden ejes af en partnerkreds på 16 statsautoriserede revisorer og 1 registreret revisor.

 

Samarbejdspartner

BRANDT revision & rådgivning gør brug af både stærke national og internationale samarbejdspartnere for at kunne levere og efterkomme de behov der stilles.

Nationalt samarbejde

Nationalt samarbejde

BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er medejer af RevisorGruppen Danmark, der danner rammen om medlemsfirmaernes faglige samarbejde.

RevisorGruppen Danmark

RevisorGruppen Danmark omfatter 22 revisionsfirmaer med 65 kontorsteder, 265 statsautoriserede revisorer og cirka 1.500 medarbejdere.

RevisorGruppen Danmarks medlemsfirmaer er uafhængige firmaer, der er ejet og ledet lokalt. Der eksisterer dermed ikke noget partnerskab mellem medlemsfirmaerne.

Samlet er vi store, men i dagligdagen er vi lokale revisionsfirmaer med en tæt kundekontakt og fingeren på pulsen i lokalsamfundet. Med vores samarbejdsform er vi netop i stand til at drage fordel af den samlede styrke, hvorved vi i fællesskab kan løfte store faglige udviklingsopgaver, uden at vi samtidig giver afkald på det lokale særpræg.

Revitax A/S

Via samarbejdet er vi medejer af skatte- og momsrådgivningsfirmaet Revitax A/S, hvis medarbejderstab er blandt landets førende inden for firmaets kompetenceområder. Medlemsfirmaernes specielle rådgivningsopgaver inden for skatte- og momsområdet varetages ofte i samarbejde med Revitax A/S.

Revi-IT A/S

Som medlem af RevisorGruppen Danmark er vi også medejer af Revi-IT A/S, hvor vi tilbyder en række ydelser inden for området IT-revision og IT-rådgivning via dette selskabs kompetencer.

Internationalt samarbejde

Internationalt samarbejde med Moore Stephens

BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er medlem af Moore Stephens International Ltd., der er et internationalt, professionelt og uafhængigt netværk af revisionsfirmaer fra hele verden.

Moore Stephens International Ltd. er et af verdens førende revisions og konsulent samarbejder med 292 firmaer fordelt på 626 kontorer i 103 lande. Hovedkontoret ligger i London.

Alle medlemsfirmaer er underlagt høje kvalitetskrav og skal godkendes i Moore Stephens International Ltd.’s kvalitetskontrol.

Moore Stephens International Ltd.’s medlemsfirmaer har i mere end 50 år specialiseret sig i regnskabs-, revisions- og konsulentservice til et internationalt klientel. Rådgivning på tværs af grænserne hører således også ind under medlems firmaernes kompetenceområde.

Medlemsfirmaerne mødes hvert år til internationale konferencer, hvor de tætte kontakter og den internationale knowhow uddybes.

Moore Stephens International Ltd. har således et kompetent kontaktnet over det meste af verden til gavn for de af vores kunder, som arbejder på tværs af grænserne.

Gå til Moore Stephens Internationals hjemmeside eller læs om den danske afdeling, Moore Stephens Danmark.