Rejse- og Befordringsgodtgørelse

Hvert år kan BRANDT revision & rådgivning tilbyde en publikation om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. Publikationen forklarer reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold i ind- og udland.

Rejse Og Befordringsgodtgoerelse Magasin Forside Plus Aabne Sider

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2019

Når du udfylder formularen, accepterer du at modtage e-mails fra BRANDT revision og rådgivning. Vi sender kun faglige nyheder om revision, regnskab og rådgivning, og du kan let afmelde mails igen.

Mange virksomhedsejere og økonomimedarbejdere oplever, at reglerne for befordringsgodtgørelse, befordringsfradrag, differencefradrag kan være svært gennemskuelige. Det kræver sit at holde styr på det hele.

Reglerne og satserne er mange og forskellige, afhængigt af om du er lønmodtager,
bestyrelsesmedlem eller erhvervsdrivende.

En af de steder, hvor mange virksomheder begår fejl, er, at kravet til dokumentation af den skattefri godtgørelse ikke er tilstrækkelig. Det afregningsbilag, som udbetalingen af rejsegodtgørelsen er baseret på, skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer
 • Rejsens erhvervsmæssige formål
 • Dato for rejsen
 • Rejsens mål med eventuelle delmål
 • Angivelse af antal dage/timer
 • De anvendte satser
 • Beregning af rejsegodtgørelsen

Herudover er det vigtigt, at der i forbindelse med udbetalingen af den skattefrie godtgørelse sker modregning eller lønomlægning.

RevisorGruppen Danmark samler hvert år de opdaterede regler og satser i en årlig publikation.

Publikationen dækker de fleste situationer, man kan komme ud for i forbindelse med udbetaling af rejse- og befordringsgodtgørelse.

Herudover gennemgår den også reglerne for, hvordan man skal dokumentere sine udgifter. Hvis man ikke overholder disse regler, er udbetalingerne ikke længere skattefri.

Du kan i publikationen skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse læse om:

 • Rejsegodtgørelse, herunder blandt andet tidsbegrænsninger, maksimale godtgørelser og reduktion
 • Fradrag i forbindelse med rejser, herunder blandt andet differencefradrag, 25% fradrag og dokumenterede udgifter
 • Godtgørelse ved kursusdeltagelse
 • Dokumentationskrav ved rejse
 • Befordringsgodtgørelse, herunder 60-dagesreglen
 • Dokumentationskrav ved befordring, herunder regler for bødeberegning
 • Befordringsfradrag

Publikationen er opdateret med de regler, der er gældende for 2018.