Skatte- og beløbsgrænser

Få styr på de nyeste beløbsgrænser

Publikationen er et komprimeret opslagsværk, der giver svar på en lang række dagligdags spørgsmål, som du som virksomhedsejer støder på, både for så vidt angår satser og grænser, der gælder for dig som privatperson og satser og grænser for virksomheder og selskaber. Her er et lille udpluk af hvad du kan finde svar på.

  • Satser og beløbsgrænser til brug ved beregning af den skattepligtige indkomst, seniornedslag, personfradrag, udligningsskat ved pensionsudbetalinger og arbejdsmarkedsbidrag.
  • Skattefri kørsels, og rejsegodtgørelse, rejsefradrag, befordringsfradrag, faglige kontingenter, underholds- og børnebidrag, samt håndværkerfradraget / boligjobordningen.
  • Satser og beløbsgrænser for beskatning af Fri bil, fri telefon, computer og internetforbindelse
  • Beløbsgrænser for skattefrie lejlighedsgaver og julegaver
  • Beløbsgrænser for gaver mellem nærtstående.
  • Beskatning af værdipapirer, herunder aktieavance, udbytter og avance ved handel med obligationer. Bemærk særligt forskellen i beskatning af personer og selskaber.
  • Rentesatser, herunder Mindsterenten (referencerenten), Diskontoen, Nationalbankens udlånsrente og Morarenter
Skatte Og Beloebsgraenser

Skatte og beløbsgrænser 2019

Når du udfylder formularen, accepterer du at modtage e-mails fra BRANDT revision og rådgivning. Vi sender kun faglige nyheder om revision, regnskab og rådgivning, og du kan let afmelde mails igen.