Revision

Revision - én af vores kerneydelser

Alle virksomheder har brug for revision og rådgivning.

Hos BRANDT revision & rådgivning rådgiver vi både små, mindre og mellemstore virksomheder ud fra konkrete virksomhedsforhold. Med udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov tilrettelægges revisionen med vurdering af risici, og med vores anbefalinger til, hvordan I som virksomhed kan forbedre jeres kontrolmiljø og forretningsgange.

BRANDT revision & rådgivning er din partner

Når du møder BRANDT revision & rådgivning første gang, møder du også et dedikeret team af partnere og revisorer. Teamet vil være tilknyttet jeres virksomhed, og I vil til enhver tid have en fast kontaktperson, der vil varetage jeres interesser.

Vi tager indledningsvis et møde, hvor vi kan lære jer og jeres virksomhed at kende. Vi tager en snak om, hvilke konkrete behov I har, og hvordan vi bedst løser dem sammen. Vi mener, at den bedste rådgivning og revision findes i et indgående forståelse af og kendskab til netop jeres virksomhed og jer. Det betyder, at vi til enhver tid kan vejlede jer effektivt og med øje for høj kvalitet.

Hvordan foregår revisionen

Vi tilbyder revision og rådgivning til virksomheder i alle størrelser, fra de mindre virksomheder til mellemstore virksomheder.

Uanset, om din virksomhed er underlagt krav om revision bestemt af lovgivningen eller i henhold til vedtægter eller lignende, vil vi altid afslutte vores arbejde med at forsyne regnskabet med en revisionspåtegning.

Der kan være stor forskel på, hvilken type revision der er mest velegnet for din virksomhed. Og det kan være svært at gennemskue, hvilken type der dækker dine behov.

Hvad er en revisorerklæring?

Når et regnskab skal laves, gennemgås det af en revisor. Afslutningsvist udtrykker revisor sig om det udførte arbejde i form af en erklæring. Her kan der vælges mellem fire forskellige typer, henholdsvis opstilling, review, udvidet gennemgang og revision. Fælles for dem alle er, at de giver en indikation på, hvor dybdegående revisors arbejde har været.  

Hver erklæring er et udtryk for, i hvor høj grad regnskabet kan siges at være korrekt og retvisende. Ved opstilling opnås den laveste grad af sikkerhed, og ved revision den højeste. Det er også ved revision, at revisor foretaget de fleste handlinger.

Kan man selv vælge typen af revisorerklæring?

Der findes regler for, hvornår du skal have en revisionserklæring på dit regnskab. Revision kan fravælges, hvis der to regnskabsår i træk ikke overskrides to af følgende tre størrelser pr. statusdagen:

  • En balancesum over 4 mio. kr.
  • En nettoomsætning over 8 mio. kr. 
  • Et gennemsnitligt antal heltidsansatte på 12 i løbet af regnskabsåret.

Er disse grænser ikke overskredet, da er det op til ejeren af virksomheden at afgøre, hvilken erklæring der er mest hensigtsmæssigt – dog kan der være eksterne faktorer, som påvirker valget. For eksempel kan der være et krav fra banken, kreditorer m.m. i forbindelse med optagelse af lån, køb af varer, fusion m.m. 

Derfor hvilken type erklæringer, der er den rettet for din virksomhed afhænger i høj grad af, hvem der er modtageren af regnskabet, og hvad det skal bruges til og som grundlag for.

Hvordan foregår revisionen hos BRANDT?

BRANDT tilbyder at påtegne regnskaber med alle erklæringstyperne på alle typer af virksomheder – lige fra de mindre til de mellemstore virksomheder. Uanset om virksomheden er underlagt krav om revision bestemt af lovgivningen eller i henhold til andre faktorer, så afsluttes vores arbejde altid med, at regnskabet forsynes med en erklæring.

Krav til en godkendt revisor

Vær opmærksom på, at alle, uanset uddannelse, må hjælpe en virksomhed med at opstille et regnskab og afgive en såkaldt erklæring. Dog er det kun godkendte revisorer, som må erklære sig om regnskaber, der skal indberettes til Erhvervsstyrelsen. For at forblive en godkendt revisor stilles der krav om:

  • Løbende efteruddannelse
  • Opdateret indenfor lovgivningen
  • Overholdelse af etiske regler for revisorer
  • Forsikring, og
  • Løbende underlagt kvalitetskontrol.

Det er værd at bemærke, at titlen som revisor ikke er en beskyttet titel, ligesom det er tilfældet for eksempel advokat. Alle har derfor mulighed for at kalde sig ”revisor”. Derimod er det ikke alle, som kan kalde sig for statsautoriseret eller registreret revisor. Her stilles der krav om den rette uddannelse, idet det skal godkendes hos myndighederne.

God lokal revision til rette tid og en fair pris

Hos BRANDT lægger vi en ære i, at alle vores revisorer leverer den kvalitet, som vi er kendte for. Vi sikrer derfor, at alle medarbejdere løbende er på kurser, så de er up-to-date med lovændringerne inden for revision og regnskab.  Det er din sikkerhed for, at du til enhver tid møder medarbejdere, som leverer revision og rådgivning af højeste kvalitet.

Book et uforpligtende møde